Produksjonen

Finish øye.

Finish øye.

Sprettertproduksjon

Sprettertproduksjon

Pusse, pusse.

Pusse, pusse.

Samarbeid.

Samarbeid.

Gisle på gølve

Gisle på gølve.